Eco Bos

ekološki uzgoj goveda

Eco Bos d.o.o. se bavi ekološkim uzgojem goveda na otvorenim ekološkim pašnjacima i farmskim tovom goveda, te obradom mesa u vlastitom pogonu/klaonici/hladnjači. Tvrtka raspolaže kompletno zaokruženim procesom poljoprivredne proizvodnje mesa od pašnjaka/livade do klaonički obrađenog i uskladištenog mesa spremnog za tržište.

580
grla
goveda

GRLA

Tvrtka u trenutno raspolaže s oko 580 grla goveda različitih pasmina (Buša, Angus, Simental, Limousin, Hereford i križanci navedenih pasmina).

Grla se većim dijelom nalaze u ekološkom uzgoju sa svakodnevnom ispašom na ekološkim pašnjacima tvrtke. Jedan manji dio je u tovnom uzgoju na farmi u Jošanu pokraj Udbine.

3.992
hektara ekoloških pašnjaka

PAŠNJACI

Tvrtka raspolaže sa ukupno 3.992,14 hektara ekoloških pašnjaka koji su u višegodišnjem zakupu od Republike Hrvatske na lokacijama u Dalmaciji i Lici

Pašnjaci se nalaze na od RH zakupljenom zemljištu ukupne površine od 5.609,53 hektara - višegodišnji ugovor o zakupu.

244
hektara oranica i livada

ORANICE/LIVADE

Tvrtka raspolaže sa ukupno 244,40 hektara oranica i livada za koje tvrtka ima koncesiju na rok od 50 godina (koncesija sklopljena s RH).

Lokacije

Položaj pogona i lokacije pašnjaka

Uzgoj goveda se vrši na lokacijama u Dalmaciji i Lici na ekološkim pašnjacima kojima raspolaže tvrtka.

Pašnjaci su smješteni u okolini farmi u Jošanu, Grabovcu i Tijarici.

Položaj pogona (klaonica/hladnjača) tvrtke u Planom je također prikazan na slici.

Sve navedene lokacije se nalaze u blizini Auto ceste A1 (Bosiljevo-Ploče) kao i u blizini Državnih cesta (Plano/Jadranska magistrala; Jošan/cesta Gračac-Korenica; Grabovac/cesta Split-Imotski; Tijarica/cesta Split-Kamensko).

Eco Bos - lokacije pašnjaka

Uzgoj Dalmacija

Eco Bos - Dalmacija

Farma Grabovac | Obor Tijarica | pašnjaci

Ekološki pašnjaci ukupne površine 3.835,63 hektara (na zemljištu ukupne površine 5.085,53 hektara u višegodišnjem zakupu od RH)

Farma sa štalom/zaklonicom (površine cca 500 m2) unutar ograđenog zemljišta ukupne površine od oko 6.000,00 m2 na lokaciji Grabovac b.b.

Obor Tijarica (površine cca 5.500,00 m2) udaljen od Državne ceste Split-Kamensko oko 2,2 km

Prilaz farmi Grabovac asfaltnim cestama od Auto ceste A1

Udaljenost od Auto ceste A1 cca 8 km (Farma Grabovac) i cca 20 km (Obor Tijarica)

Uzgoj Lika

Farma Jošan i oranice | Livade i pašnjaci

Oranice/livade ukupne površine 244,40 hektara na kojima se uzgaja ekološka stočna hrana i dohrana za goveda (zemljište u koncesiji od RH na rok od 50 godina)

Ekološki pašnjaci ukupne površine 156,78 hektara u višegodišnjem zakupu od RH (na od RH zakupljenom zemljištu ukupne površine od 524 hektara-višegodišnji ugovor o zakupu)

Farma “POSLOVNI KOMPLEKS – FARMA KRAVA“ na predjelu Kanđije u Jošanu u potpunom vlasništvu grupe. Kompleks se sastoji od: Upravne zgrade i dodatnog dijela zgrade (strojarske šupe u kojoj je, jednom dijelu, kuhinja i spavaonica za radnike) i gospodarskih objekata

Na farmi je moguć tovni uzgoj goveda

Udaljenost do Državne ceste Gračac-Korenica je cca 1,5 km, a do Auto ceste A1 je cca. 20 km

Eco Bos - Lika

Izdvojeni pogon

Eco Bos - Izdvojeni pogon Plano

Izdvojeni pogon | Klaonica | Hladnjača (Plano)

Izdvojeni pogon je smješten na adresi Jazvine 3, Plano, Trogir i u potpunom je vlasništvu grupe.

Tehnološki se sastoji od:

  • Štale za smještaj životinja
  • Klaonice i hladnjače
  • Crjevare

Smješten je uz samu Jadransku magistralnu cestu i od autoceste A1 je udaljen oko 10 km.

Kontakt

Eco Bos
ECO BOS d.o.o.

Adresa: Makarska 20, Split
Telefon: +385 (0) 21 470 503
E-mail: info@mtd.hr

Slobodno nam se obratite